Nieuws uit het jeugdveld

Vooral positieve ontwikkeling onder Zeeuwse jongeren

Er zijn in de afgelopen twintig jaar vooral positieve ontwikkelingen te zien onder Zeeuwse kinderen en jongeren. Dat blijkt uit het jubileumrapport van de Jeugdmonitor Zeeland.

Kinderen en jongeren in Zeeland voelen zich over het algemeen gezond, groeien overwegend prettig op, zijn sociaal actief en zijn steeds hoger opgeleid.

De Zeeuwse jeugd is de afgelopen twintig jaar minder gaan roken en drinken. Er zijn minder slachtoffers van pesten en van criminaliteit. Grensoverschrijdend gedrag is onder Zeeuwse jongeren afgenomen.

Het merendeel van de Zeeuwse jeugd voelt zich thuis veilig en vrij om over problemen te praten. Ouders zijn overwegend tevreden over het verloop van de opvoeding en zeggen steeds minder de opvoeding zwaar of vermoeiend te vinden.

Er zijn in Zeeland ook ontwikkelingen die aandacht verdienen, zoals de daling van het aantal kinderen. Verder accepteert een aanzienlijk deel van de jongeren homoseksualiteit niet.

Volgens Tom van Yperen, expert jeugdstelstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut, zijn er weinig jeugdmonitors waarin de staat van de jeugd zoveel jaren is gevolgd. 'Het toont dat het goed gaat met de jeugd en zeker niet slechter dan vroeger, de coronatijd buiten beschouwing gelaten. Toch is ook in dit landsdeel het jeugdzorggebruik de laatste twintig jaren enorm toegenomen. De vraag is of dit meer zegt over hoe we omgaan met jongeren en kinderen dan over hoe het met ze gaat. De cijfers die de monitor levert zijn dan ook voer voor een gesprek hierover.'

Bron: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland; NJi

Meer informatie

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies