Nieuws uit het jeugdveld

OCW: Stel voor zomervakantie NPO-plan op

Het ministerie van OCW vraagt scholen om voor de zomervakantie hun plannen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op te stellen. Dat schrijven de bewindslieden van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen in het schooljaar 2021-2022 minstens 700 euro per leerling om leervertraging door de coronapandemie in te halen en het mentaal welzijn te versterken. In schooljaar 2022-2023 komt waarschijnlijk minstens 500 euro per leerling beschikbaar. Uiterlijk in juni hoort elke school hoeveel geld zij krijgt voor schooljaar 2021-2022. OCW heeft een menukaart opgesteld met interventies die scholen met hun NPO-budget kunnen inzetten. Ook voor het mbo en het hoger en universitair onderwijs stelt het NPO geld beschikbaar.

Lerend werken

Met het NPO kiest het ministerie voor een open, lerende manier van werken, schrijven de bewindslieden. OCW wil op landelijk niveau de uitvoering van het programma monitoren en evalueren. Een implementatiemonitor brengt in kaart welke interventies scholen en gemeenten kiezen en welke problemen ze tegenkomen bij de uitvoering. De monitor is bedoeld om tussentijds bij te sturen en scholen en gemeente gericht te ondersteunen.

Daarnaast wil OCW met een resultatenmonitor een landelijk beeld krijgen van de vertraging die leerlingen hebben opgelopen en de mate waarin ze dankzij het NPO die vertraging weer inlopen. Verder wil OCW op een beperkte groep scholen het effect meten van een aantal specifieke interventies.

Veel vragen van scholen

Het Nederlands Jeugdinstituut krijgt al veel vragen van scholen over het kiezen van geschikte interventies, vertelt Inge Bastiaanssen. Zij is projectleider van de databank Effectieve Jeugdinterventies. 'Scholen worden geacht te kiezen voor interventies waarvan de effectiviteit bewezen of aannemelijk is. Maar hoe doe je dat? Want veel interventies zijn nog nauwelijks onderzocht.'

Om scholen te helpen bij hun keuze heeft het Nederlands Jeugdinstituut op een rijtje gezet op welke punten scholen kunnen letten bij het kiezen van een interventies. Bastiaanssen: 'Is de doelgroep bijvoorbeeld goed omschreven? Zijn de doelen duidelijk, en belooft de interventie niet te veel? In tien sessies drie verschillende doelen realiseren – het is de vraag of dat gaat lukken. Let ook op de randvoorwaarden, en op bijvoorbeeld scholing en supervisie voor de uitvoerders. Dan kan een school een verantwoorde keuze maken, ook al is de gekozen interventie niet bewezen effectief.'

Bron: Ministerie van OCW; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies