Nieuws uit het jeugdveld

'Luister naar jongeren bij gezondheidspromotie'

Het is belangrijk dat volwassenen samen met jongeren kijken hoe ze een gezonde leefstijl onder jongeren kunnen bevorderen. Dat blijkt uit onderzoek van Eva Lems waarop zij op 15 december 2020 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De afgelopen tien jaar is overgewicht onder jongeren sterk toegenomen. In Nederland zijn vooral jongeren die opgroeien in een achterstandsbuurt een risicogroep. Er is bij hen vaak sprake van geldgebrek, ze eten vaker ongezond en hebben meestal weinig plekken om te sporten. Deze jongeren met een lage sociaaleconomische positie zijn ook moeilijk te motiveren om gezonder te leven. 

In haar proefschrift onderzocht Lems wat jongeren uit achterstandsbuurten in Amsterdam te zeggen hebben over een gezonde leefstijl en gezondheidspromotie. Gezondheidspromotie moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven en daardoor beter in hun vel zitten. Dit kan door het geven van informatie over gezond eten, het aanbieden van gezonde snacks op school en zorgen voor gratis sportlessen. Daarnaast bekeek Lems hoe we deze jongeren kunnen betrekken bij het ontwikkelen van gezondheidsinterventies. 

Gezondheidspromotie moet niet alleen over gezond eten of sporten gaan, maar vooral ook over lekker in je vel zitten. Om gezondheidspromotie voor jongeren uit achterstandswijken te verbeteren, is het belangrijk dat scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente goed samenwerken. Daarbij is het volgens Lems essentieel dat volwassenen samen met jongeren kijken hoe gezondheidspromotie het best vorm kan krijgen.

Volgens Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut is het essentieel om jongeren te betrekken bij onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 'Het onderzoek van Eva Lems bevestigt dat en laat zien dat gezondheidspromotie goed kan werken als het aansluit bij de behoeften en leefwereld van jongeren zelf. Door jongeren hierbij te betrekken krijg je ook beter zicht op wat zij nodig hebben om andere leefstijlkeuzes te maken. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat ongezond eten een belangrijke sociale activiteit is voor jongeren. Het enkel aanbieden van gezond eten is dan geen effectieve methode. Door jongeren onderdeel te maken van de aanpak krijg je beter zicht op vraagstukken en werkzame oplossingen. Dit geeft de aanpak van overgewicht en het bevorderen van een gezondere leefstijl een grotere kans van slagen.'

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies