Nieuws uit het jeugdveld

'Jongerenparticipatie naar een hoger niveau'

De vertegenwoordiging van jongeren in besturen moet meer divers worden en beter worden beloond. Bestuurders kunnen de dialoog met jongeren versterken door zich meer te verdiepen in initiatieven van jongeren en door bestaande kennis over jongerenparticipatie beter te benutten. Dat staat in een rapport over jongerenparticipatie dat is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanleiding voor het rapport Bondgenoten in de democratie is de constatering van de Staatscommissie Remkes uit 2018 dat jongeren zwak georganiseerd zijn. Daardoor hebben ze een zwakkere positie in de Nederlandse democratie dan wenselijk is volgens artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat jongeren veel behoefte hebben om mee te beslissen over hun leven.

In opdracht van het ministerie inventariseerde de Number 5 Foundation de knelpunten en hiaten in de bestaande vormen van jongereninspraak. Op basis daarvan zijn zes concrete aanbevelingen geformuleerd om jongerenparticipatie naar een hoger niveau te brengen.

Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut is blij met het onderzoek. 'Het is een goed initiatief omdat het niet alleen de pijnpunten in jongerenparticipatie aangeeft, maar ook de goede richting wijst. De aanbevelingen zetten aan tot actie en dat is precies wat nodig is. Zo maken wij ons er sterk voor dat betrouwbare kennis gebundeld wordt en toegankelijk is voor jongeren en professionals.'

Bron: Number 5 Foundation

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies