Nieuws uit het jeugdveld

'Grijp coronacrisis aan om onderwijs te verbeteren'

De coronacrisis is een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2021.

Al voor de coronacrisis constateerde de inspectie dat te veel leerlingen en studenten in het onderwijs niet de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben in de samenleving. Zij lopen het risico om uiteindelijk laaggeletterd of -gecijferd het onderwijs te verlaten.

Kansenongelijkheid

Er zijn verschillende oorzaken voor de kansenongelijkheid in het onderwijs. Sommige ouders weten bijvoorbeeld beter dan andere ouders hoe ze een goede school kunnen kiezen. In het afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 leerlingen een hoger schooladvies mis, onder meer doordat de eindtoets niet doorging. Dat gaat relatief vaak om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Een andere oorzaak van ongelijkheid is dat slechts een deel van de ouders aanvullend onderwijs kan betalen. Daardoor krijgt het onderwijs steeds meer kenmerken van een vrije markt, schrijft de inspectie.

Duurzame renovatie

De inspectie ziet in het herstel na de coronacrisis een unieke kans voor een duurzame renovatie van het onderwijs. Doe meer dan alleen achterstanden inhalen, aldus het pleidooi van de Onderwijsinspectie: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. Er is nu draagvlak voor extra inspanningen voor herstel. Bovendien heeft het kabinet er 8,5 miljard euro voor vrijgemaakt. De inspectie roept op om die inzet en investeringen te benutten om de oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken.

Kennis delen

De overheid en het onderwijs moeten zich samen inzetten om de taal-, reken- en maatschappelijke vaardigheden van leerlingen en studenten op het juiste niveau te krijgen. Dat betekent niet méér doen, maar focussen op het belangrijkste. Verder roept de inspectie het onderwijsveld op om kennis te delen zodat niet iedere school of bestuur zelf het wiel aan het uitvinden is, en om leraren en schoolleiders gericht bij te scholen. Ook adviseert de inspectie aanpakken te kiezen die zich bewezen hebben en samen te werken met de wetenschap.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies