Nieuws uit het jeugdveld

'Sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aan'

Om alle kinderen een goede start te geven en hun kansen te vergroten, moeten kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in de publicatie 'Investeren in mensen' van het Platform Toekomst van de Arbeid.

Kinderopvang wordt nog te veel gezien als 'oppas', in plaats van een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aldus het platform. Voor kinderen tot 4 jaar is er daardoor nauwelijks aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is het gevolg dat zij maar beperkt deelnemen aan buitenschoolse opvang (bso). Terwijl een betere samenwerking tussen bso en school ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, aldus het platform.

Een van de voorstellen van het platform voor meer samenhang tussen kinderopvang en onderwijs is de vorming van kindcentra. Daar moet vanuit één visie en één team gewerkt worden aan de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen tot 6 jaar kunnen naar zo'n 'speelleerschool', waar ze beter worden voorbereid op het primair onderwijs.

Daarnaast pleit het platform voor de invoering van een 'brede schooldag'. Deze combinatie van primair onderwijs en hoogwaardige kinderopvang geeft kinderen tussen 6 en 12 jaar meer tijd om zich te ontwikkelen.

Zowel door de vroege start als door de brede schooldag hebben alle kinderen vijf dagen per week een breed aanbod van ten minste 8.30 tot 15.30 uur. Daardoor worden de kansen van kinderen vergroot en begint elk kind met een goede basis aan het voortgezet onderwijs.

'Naast een betere voorbereiding op school, spelen kindcentra een belangrijke rol in het samen opvoeden en samen opgroeien', zegt Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Vooral voor ouders met heel jonge kinderen is het belangrijk dat zij al vanaf het begin de mogelijkheid hebben een praatje te maken of advies te vragen. Dit kan bij een professional, maar ook bij een andere ouder, want een kind opvoeden doe je niet alleen. Voor kinderen zelf is het van belang dat zij hun talenten ontdekken, plezier hebben en leren van andere kinderen. Kindcentra bieden al deze mogelijkheden en spelen zo indirect een belangrijke rol in een kansrijke ontwikkeling van kinderen.'

Bron: Platform de Toekomst van Arbeid; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies