Nieuws uit het jeugdveld

'Ongelijkheid neemt toe door coronamaatregelen'

Door de coronamaatregelen kan de ongelijkheid in welvaart en welzijn rap toenemen. Beleid gericht op de arbeidsmarkt, het onderwijs en het sociaal domein moet daar rekening mee houden, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn rapport Zicht op de samenleving in coronatijd.

De coronamaatregelen kunnen de solidariteit tussen groepen in de samenleving aantasten, waarschuwt het SCP. Het beschermen van de volksgezondheid kan ten koste gaan van de algehele kwaliteit van leven in de samenleving, nu sociale contacten, werk en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding wegvallen. Van oudsher bestaat er weinig wrijving tussen ouderen en jongeren. De vraag is of dat zo blijft als jongeren thuis moeten blijven ter bescherming van ouderen, terwijl steeds duidelijker wordt dat op de langere termijn de kansen van jongeren op ontwikkeling en werk kleiner kunnen worden.

De coronacrisis zet bijna alle vormen van participatie onder druk. Voor kinderen en jongeren speelt daarbij het onderwijs een belangrijke rol. De burgerschapsvormende rol van het onderwijs en het stimuleren van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn bijvoorbeeld online lastig vorm te geven. Bij een gedeeltelijke heropening van scholen is een nieuwe balans nodig tussen wat op school en wat thuis moet gebeuren. Er is extra aandacht nodig voor leerlingen en studenten die thuis minder goede ondersteuning krijgen, voor degenen die door het wegvallen van eindtoetsen of eindexamens op een minder passend niveau aan hun vervolgopleiding beginnen, en voor studenten die uitvallen op het mbo.

Het is goed voorstelbaar dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de coronatijd onder druk staat, beaamt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Tegelijkertijd horen we ook veel berichten over de onverwachte veerkracht die kinderen, jongeren en gezinnen blijken te hebben. Het is belangrijk te kijken hoe vaak en in welke omstandigheden die veerkracht zich voordoet en welke kenmerken die heeft. Daarvan leren we hoe we kinderen, jongeren en gezinnen beter kunnen ondersteunen.'

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies