Nieuws uit het jeugdveld

'Meer samenwerking leidt tot minder thuiszitten'

Steeds meer thuiszitters keren terug naar school, doordat betrokken partijen in de regio beter samenwerken. Dat schrijft minister Arie Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

In 2019 gingen 2.480 leerlingen die langer dan drie maanden thuis zaten weer naar school. Dat zijn er 339 meer dan in 2018. Tegelijkertijd groeide het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar met 311 naar 4.790.

Om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten en om leerlingen die thuis zitten weer naar op school te krijgen, is meer samenwerking nodig, aldus Slob. Gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen moeten samen een regionale aanpak ontwikkelen om onderwijs en zorg goed te combineren. Om alle kinderen een passende plek te bieden, moeten samenwerkingsverbanden en gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders meer onderwijszorgarrangementen ontwikkelen.

Verder moeten de betrokken partijen meer luisteren naar en praten met ouders en kinderen. Dat gebeurt nog te weinig en dat is onacceptabel, schrijft Slob aan de Kamer.

'Bij thuiszitters spelen verschillende factoren die te maken hebben met het kind, de thuissituatie, de schoolomgeving en de beschikbare hulp', zegt Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Voor het vinden van een oplossing is samenwerking belangrijk, niet alleen tussen kind, ouders en school, maar ook tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden en hulpverleners.'

We moeten ons niet blindstaren op de cijfers en formele definities van schoolverzuim, vindt Deen. Elke vorm van verzuim, formeel geoorloofd of ongeoorloofd, vraagt om onmiddellijke en doelgerichte aandacht. Focus daarbij niet alleen op het verzuim, maar ook op het belang van aanwezigheid, adviseert ze. 'We weten dat school een beschermende factor is voor een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bovendien voelen kinderen dat ze erbij horen als ze merken dat ze na een paar dagen verzuim gemist worden en dat hun aanwezigheid belangrijk is.'

Door een misverstand op de redactie zijn de citaten van Chaja Deen bij dit bericht in een eerdere versie toegeschreven aan de verkeerde woordvoerder.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies