Nieuws uit het jeugdveld

Meer samenwerking buurtteam en huisarts in Utrecht

De gemeente Utrecht stelt extra capaciteit beschikbaar aan de buurtteams om te investeren in de samenwerking met huisartsen. Dat is de uitkomst van een pilot in zes Utrechtse huisartsenpraktijken.

Net als het buurtteam is de huisarts vaak het eerste aanspreekpunt voor gezinnen met lichamelijke en psychosociale klachten. Eind 2018 meldde het samenwerkingsverband Huisartsen Utrecht Stad (HUS) dat huisartsen meer ondersteuning nodig hadden bij jeugd- en gezinshulp.

Samen met de gemeente en de buurtteams is daarna een pilot gestart om drie mogelijke varianten van ondersteuning door de huisarts te onderzoeken. In de pilot werkte de huisarts samen met een gezinswerker van het buurtteam, een specialistische jeugdhulpmedewerker of een praktijkondersteuner huisarts (POH)-jeugd.

Alle betrokkenen – ouders, huisartsen en ondersteuners – zien de meerwaarde van de extra ondersteuning, bleek na de pilot. De gemeente Utrecht stelt daarom de komende twee jaar zes fte extra beschikbaar aan de buurtteams om te investeren in de samenwerking met de huisartspraktijken.

Bron: Gemeente Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies