Nieuws uit het jeugdveld

Kind in problemen geeft leven lager cijfer

Kinderen die opgroeien met veel problemen thuis, geven hun leven tijdens corona een lager cijfer dan kinderen zonder grote problemen. Kinderen in gesloten instellingen vinden hun leven zelfs geen voldoende waard. Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. 

De Kinderombudsman doet iedere twee jaar door middel van vragenlijsten onderzoek onder kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Dit jaar speelden de gevolgen van corona mee in de vragen en uitkomsten.

Kinderen zonder grote problemen gaven hun leven nog steeds gemiddeld een 8,3. Kinderombudsman Margrite Kalverboer ziet dat als een teken van veerkracht. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat kinderen die al veel problemen hadden, door corona nog slechter af zijn. Corona versterkt de negatieve kanten van hun leven en bedreigt daardoor hun ontwikkeling, concludeert Kalverboer.

School, familie en vrienden moeten kinderen in moeilijke thuissituaties meer aandacht geven en een veilige plek bieden, vindt de Kinderombudsman. Ook moet men alerter zijn op signalen van geweld. Kinderen die daar thuis mee te maken hebben, lopen het grootste risico op een negatief zelfbeeld. Op school zouden kinderen al moeten leren wat een normale opvoeding is.

Kinderen en jongeren in gesloten jeugdinstellingen geven hun leven niet meer dan een 5,6. Door corona en de gevolgen voor bezoek en dagindeling zijn zij hun situatie als uitzichtloos gaan ervaren. De Kinderombudsman roept de overheid op om deze kinderen een betere behandeling en onderwijs op hun eigen niveau te geven.   

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies