Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdhulp gaat gebukt onder coronamaatregelen

Grote jeugdhulpaanbieders bieden in veel gevallen ambulante jeugdhulp op afstand. Een deel van de hulp vervalt echter. Het zicht op de veiligheid van kinderen is door de coronamaatregelen verminderd. Dat blijkt uit een quickscan die de Jeugdautoriteit eind maart hield onder 62 grote aanbieders van jeugdhulp.

Hulp in crisissituaties is een knelpunt, aldus de instellingen. Bij contact op afstand, zoals beeldbellen, is de urgentie van de problemen niet goed in te schatten. Huisbezoek is soms onmogelijk door gebrek aan beschermende materialen voor hulpverleners.

De residentiële jeugdhulp was eind maart nog redelijk vol. Omdat activiteiten als onderwijs en sport zijn weggevallen, zetten instellingen personeel van andere zorgvormen in om dagbesteding te organiseren en te letten op veiligheid.

De druk op het personeel is groot, melden de instellingen. Drie instellingen kunnen door personele problemen niet de zorg bieden die nodig is. Zij richten zich vooral op de meest kwetsbare cliënten en op situaties van acute onveiligheid.

De mate waarin zorg niet geleverd wordt, verschilt per organisatie. Bij sommige organisaties gaat alle zorg in principe door, grotendeels digitaal. Bij andere organisaties zijn afdelingen en locaties gesloten.

Dagbehandelingen zijn nagenoeg volledig weggevallen door de coronamaatregelen. Zorg en ondersteuning in groepsverband wordt nauwelijks meer gegeven. Specialistische behandelingen zijn moeilijk te geven door het gebrek aan face-to-face contact.

Meerdere instellingen vrezen dat het gebrek aan bezoek en face-to-face contact bij jongeren langdurige negatieve effecten kan hebben. Ze lopen het risico op een terugval doordat hun behandeling niet volgens plan verloopt. Zeker op jongeren met stoornissen kunnen de coronamaatregelen veel invloed hebben.

Bron: Jeugdautoriteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies