Nieuws uit het jeugdveld

'Jeugdbescherming wordt eenvoudiger en effectiever'

De jeugdbescherming moet slimmer en effectiever georganiseerd worden. Dat schrijven de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd, waarin zij maatregelen aankondigen om het jeugdstelsel beter te laten werken.

In de huidige jeugdbescherming is te weinig aandacht voor achterliggende gezinsproblematiek, stellen de ministers. De organisaties die de jeugdbescherming uitvoeren, sluiten onvoldoende op elkaar aan. Gezinnen en kinderen krijgen niet altijd tijdig passende hulp.

Gezinsgerichte aanpak

Voor een effectievere jeugdbescherming is een gezinsgerichte aanpak nodig, gebaseerd op een gemeenschappelijke visie, aldus de bewindslieden. Professionals komen niet meer na elkaar in actie, maar werken samen in een multidisciplinair team. Ze doen hun werk in een open dialoog met het gezin. Voor de betrokken gezinnen is duidelijk waar ze aan toe zijn: aan welke doelen ze werken, welke voorwaarden daarbij gelden, en wat de gevolgen zijn als zij niet aan die voorwaarden voldoen.

De ministers beschrijven welke functies de jeugdbescherming moet uitoefenen. Zo is het belangrijk dat gezinnen lokaal opvoedondersteuning krijgen. Professionals en burgers moeten 24 uur per dag terechtkunnen bij een regionaal advies- en meldpunt gezinsveiligheid. Er is een 'radarfunctie' nodig om signalen van verschillende melders te combineren. Indien nodig wordt gespecialiseerde expertise ingezet om onderzoek te doen naar de veiligheid in een gezin. Ook is er professioneel veiligheidsadvies beschikbaar. Gedwongen hulp kan worden ingezet op basis van een onafhankelijk juridisch oordeel.

Toekomstplan

De komende tijd werken de bewindslieden het plan uit met alle relevante partijen. Voor eind 2020 willen ze een toekomstsplan hebben, inclusief de consequenties voor de betrokken organisaties. Verder verkennen de ministers de mogelijkheid om individuele jeugdbeschermingsmaatregelen voor de kinderen in een gezin te vervangen door een 'gezinsmaatregel'. Ook willen ze het mogelijk maken dat bij een jeugdbeschermingsmaatregel één professional zowel de regie heeft als de hulp verleent.

'Dit is een belangrijke ontwikkeling', zegt Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Hulp en steun als er zorgen zijn over veiligheid is nu voor de gezinnen te ingewikkeld georganiseerd. Daar zijn deze gezinnen vaak niet mee geholpen. In het veld is er veel bereidheid om de jeugdbescherming begrijpelijker en eenvoudiger te organiseren. Laten we nu, samen met de cliëntorganisaties, de noodzakelijke veranderingen doorvoeren.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies