Nieuws uit het jeugdveld

Instroom jeugdzorgpersoneel met 30% verminderd

De instroom van werknemers in de jeugdzorg is in het eerste kwartaal van 2020 met 30 procent verminderd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Stroomden in het eerste kwartaal van 2019 in de jeugdzorg nog bijna 5.300 werknemers in, begin dit jaar waren dat er minder dan 3.700. Ook in het sociaal werk verminderde de instroom van medewerkers; begin dit jaar stroomden er ten opzichte van 2019 zo'n 14 procent minder werknemers in.

Naast de terugloop van het aantal nieuwe medewerkers is er tegelijkertijd een toename van de uitstroom van ouder en ervaren personeel. Dat laatste gebeurde nog niet eerder en is een zorgelijke ontwikkeling, zegt bestuurder jeugdzorg Maaike van der Aar van de FNV in een interview met EenVandaag. 'Tot nu toe vingen de mensen die al jaren bij jeugdzorg in dienst zijn alle ellende op. Maar ook hen verliezen we nu. Dat is een groot probleem, we raken kwaliteit kwijt én ons collectief geheugen.'

De terugloop van ervaren medewerkers zou het gevolg zijn van een te hoge werkdruk en te veel administratie.

Bron: CBS; EenVandaag

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies