Nieuws uit het jeugdveld

Huisverbod bij huiselijk geweld te weinig ingezet

Het huisverbod, waarbij na huiselijk geweld de volwassene die het gevaar veroorzaakt uit huis wordt geplaatst, wordt ondanks positieve ervaringen nog te weinig ingezet. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht nam het aantal huisverboden vanaf 2013 zelfs af. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe dat kwam.

Bij een huisverbod wordt de volwassene die gevaar veroorzaakt voor maximaal 28 dagen met een contactverbod uit huis geplaatst. De dader en de achterblijvers krijgen afzonderlijk hulp aangeboden.

Uit het onderzoek blijkt dat de daling in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht vooral te maken heeft met reorganisaties binnen zowel de politie als het sociaal domein. Daardoor verdwenen veel functies en afdelingen met kennis over de aanpak van huiselijk geweld en huisverboden.

Het Verwey-Jonker Instituut noemt twee belangrijke voorwaarden om het tijdelijk huisverbod optimaal in te zetten. De eerste voorwaarde is dat professionals specifieke kennis hebben van het tijdelijk huisverbod en de problematiek van huiselijk geweld. Sommigen weten bijvoorbeeld niet dat een huisverbod ook ingezet kan worden als er geen crisismelding is gedaan bij de politie en er geen vermoeden is van ernstig en onmiddellijk gevaar.  De tweede voorwaarde voor een optimale inzet van het huisverbod is volgens het instituut een gezamenlijke visie van hulpverlening, justitie en politie op wanneer en met welk doel het verbod ingezet kan worden.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies