Nieuws uit het jeugdveld

Geen toename huiselijk geweld tijdens lockdown

Het aantal incidenten van huiselijk geweld in kwetsbare gezinnen voor en tijdens de lockdown is gelijk gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Augeo Foundation onder 247 gezinnen die aangemeld zijn bij Veilig Thuis.

Experts vreesden dat het gedwongen thuisblijven in kwetsbare gezinnen zou leiden tot meer stress en meer geweld. Dat er weinig veranderingen te zien zijn, komt mogelijk doordat de coronastress niet veel toevoegt aan de stress die deze gezinnen al ervaren en het isolement waarin zij leven.

Hoewel het huiselijk geweld tijdens de coronacrisis niet is toegenomen, komt in de meeste kwetsbare gezinnen nog steeds ernstig geweld voor. Goede hulpverlening blijft volgens de onderzoekers noodzakelijk om blijvende schade voor kinderen en ouders te beperken.

Er zijn ook positieve uitkomsten in het onderzoek. Zo vindt de helft van de ondervraagde kinderen dat de situatie thuis verbeterd is sinds de coronacrisis. Ouders en kinderen zijn meer op elkaar aangewezen, leren elkaar meer te vertrouwen en gaan beter met elkaar om. Ook voelen tieners zich minder onveilig en ervaart een deel van de ouders minder stress.

Volgens NJi-medewerker Anita Kraak laten de onderzoeksresultaten zien hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan met kinderen, jongeren en ouders. 'Zo kunnen we beter begrijpen waarom de coronamaatregelen in sommige gezinnen hebben bijgedragen aan een afname van stress en gevoelens van onveiligheid, en in andere gezinnen niet. Dat kan handvaten bieden om deze gezinnen in de toekomst passender ondersteuning te bieden en huiselijk geweld blijvend te doorbreken.'

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Augeo

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies