Nieuws uit het jeugdveld

'Zorg voor patiënten met anorexia moet beter'

De zorg voor patiënten met anorexia moet beter. Dat stelt zorgaanbieder Accare naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 16 oktober over de worsteling van meisjes met anorexia en de machteloosheid van hun ouders en behandelaars.

'Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte met in 10 procent van de gevallen de dood als gevolg', schrijft Accare-voorzitter Peter Dijkshoorn naar aanleiding van de documentaire, waar de zorgaanbieder aan meewerkte. 'Daar staat tegenover dat 75 procent van de patiënten met een eetstoornis bij tijdige herkenning en goede zorg herstelt. Dat is nog steeds de grootste groep. Dat laat deze reportage helaas niet zien. Wij willen juist een boodschap van hoop meegeven aan mensen met een eetstoornis, aan hun naasten en ook aan hulpverleners.'

De zorg moet beter, zegt Dijkshoorn. 'Onder 'beter' verstaan we: het eerder herkennen van eetstoornissen, en het verder ontwikkelen, verspreiden en ook inzetten van de kennis over effectieve behandelingen. En het verder ontwikkelen van gecombineerde zorgmogelijkheden als er naast de eetstoornis sprake is van een andere stoornis.' Daarnaast is snelheid geboden, aldus Dijkshoorn. 'Snel de juiste behandeling op de juiste plek zodat de prognose gunstiger wordt, en patiënten kunnen herstellen van hun eetstoornis.'

'De Zembla-uitzending maakt duidelijk dat we nog niet voor alle jongeren met problemen een oplossing hebben', zegt NJi-directievoorzitter Ans van de Maat. 'Het laat zien dat de beschikbare kennis en kunde soms overschat wordt. Dat is pijnlijk, maar het motiveert het NJi als kennisinstituut om de kennis over dergelijke problemen samen met het werkveld en andere kennisinstituten te blijven ontwikkelen. Zodat we de effectiviteit en kwaliteit van het aanbod op een steeds hoger plan brengen.'

Bron: Accare; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies