Nieuws uit het jeugdveld

'Zicht nodig op kinderen die wonen op vakantiepark'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept burgemeesters en wethouders op om in kaart te brengen hoeveel kinderen permanent op een vakantiepark wonen en onder welke omstandigheden zij opgroeien. Uit kleinschalig onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat deze kinderen soms opgroeien in een kwetsbare en risicovolle situatie.

Kalverboer maakt zich met name zorgen om kinderen uit gezinnen die onvrijwillig op het park wonen. Dit zijn vaak gezinnen die leven in armoede en geen reguliere woning kunnen krijgen, multiprobleemgezinnen of gezinnen die om andere redenen 'onder de radar' willen blijven. Kinderen uit deze gezinnen die de vragenlijst hebben ingevuld beoordelen hun leven met een lager rapportcijfer dan kinderen uit gezinnen die er vrijwillig wonen. Ze zeggen dat het park oud en vies is, dat zij ver van school wonen en dat wonen op een vakantiepark onzekerheid met zich meebrengt.

Hoewel er in sommige gemeenten aandacht is voor kwetsbare mensen op vakantieparken, vindt Kalverboer dat de stem van kinderen niet wordt meegenomen. Ze vraagt burgemeesters en wethouders om zicht te krijgen op deze kinderen en hen de benodigde zorg en zekerheid te bieden.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies