Nieuws uit het jeugdveld

'Voorkom uitval bij jeugd met langdurige problemen'

Het is belangrijk om uitval te voorkomen bij de behandeling van jongeren die al op jonge leeftijd psychische problemen hebben en antisociaal gedrag vertonen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sjouk de Boer op 6 februari promoveert aan de Universiteit Leiden.

De Boer deed onderzoek naar jongeren die behandeld zijn in een orthopsychiatrisch centrum, gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met meerdere complexe problemen. Ze keek naar jongeren die al op jonge leeftijd problemen hadden en naar jongeren bij wie de problemen pas tijdens de adolescentie ontstonden. Vaak wordt gedacht dat de groep die al jong problemen krijgt slechter behandelbaar is dan de groep die ze op latere leeftijd krijgt. De Boer vond echter vooral een verschil bij de uitval. Jongeren die uitvielen hadden vaker al op jonge leeftijd problemen en hadden vaker vóór de behandeling cannabis gebruikt. Bij de jongeren die de behandeling voltooiden, zag De Boer even veel succes bij de jongeren met vroege problemen als bij de jongeren met problemen op latere leeftijd.

Om uitval te verminderen pleit De Boer voor het ontwikkelen van een intensief motivatietraject voor jongeren met een verhoogd risico op uitval. Verder vindt ze het belangrijk dat de jgz en wijkteams samenwerken. De jgz kan kinderen screenen op psychosociale problemen en dan verwijzen naar het wijkteam, dat interventies kan aanbieden.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies