Nieuws uit het jeugdveld

Leraren in achterstandswijken zien meer problemen

Op basisscholen in achterstandswijken hebben kinderen vaker problemen dan in reguliere wijken. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN AMRO, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds.

Uit het onderzoek blijkt dat meer leraren in achterstandswijken veel taal- en leerachterstanden en concentratie- en gedragsprobleem signaleren bij hun leerlingen. Met name taalachterstanden komen volgens de leraren vaak voor.

Meer dan de helft van de leraren op scholen in achterstandswijken vindt dat niet alle kinderen gelijke kansen hebben voor de toekomst. Daarnaast is het aantal leerlingen van wie het gezin ondersteuning ontvangt van een instantie veel hoger in achterstandswijken.

MWM2 zetten een online vragenlijst uit onder leraren, managers en intern begeleiders. 135 respondenten werkten in een achterstandswijk en 148 in een reguliere wijk.

Bron: Jeugdeducatiefonds

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies