Nieuws uit het jeugdveld

Kwart jeugdzorginstellingen lijdt verlies

Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen sloot 2018 af met verlies. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 268 jeugdzorginstellingen door zorginkoopcoöperatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen.

De 268 instellingen, groot en klein, hebben jeugdzorg als hoofdactiviteit. Samen vertegenwoordigen ze 70 procent van de jeugdzorgsector. 60 instellingen leden in 2018 verlies; in 2017 waren het er nog 47.

Een van de oorzaken van de verliezen zijn tarieven die de kosten niet dekken, aldus Intrakoop. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt instellingen parten: het aantal vacatures dat langer dan drie maanden openstond steeg in 2018 met ruim een derde. Instellingen moesten daardoor relatief dure invallers inhuren.

Met name grote, gespecialiseerde organisaties kampen met verliezen. Zij leveren vaak complexe en dure zorg, waardoor ze meer last hebben van lage tarieven. Ook hebben ze te maken met meer gemeenten, waardoor de administratie- en coördinatiekosten relatief hoog zijn.

'Uit deze analyse blijkt dat juist de meest complexe zorg nu niet de ruimte krijgt om te innoveren', zegt NJi-directievoorzitter Ans van de Maat. 'Die innovatie is nodig om het doel van de decentralisatie te realiseren: meer preventieve en laagdrempelige hulp, zodat er op termijn minder zorg nodig is. Een deel van de specialistische zorg blijft echter nodig. Die instellingen moeten dan wel de ruimte krijgen om te innoveren en de zorg om te bouwen naar ambulante hulp en naar kleinschalige, specialistische voorzieningen dicht bij huis.'

'De komende jaren komt extra geld beschikbaar voor jeugdzorg. Steek dat geld niet zonder meer in de bestaande zorg', adviseert Van de Maat. 'Het voortbestaan van instellingen mag geen doel op zich zijn. Besteed het extra geld aan de hand van een goed plan aan innovatie van de hele jeugdzorg: preventieve en laagdrempelige zorg op lokaal niveau, en kleinschalige gespecialiseerde zorg.'

Bron: Intrakoop; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies