Nieuws uit het jeugdveld

Kleine groep heeft veel baat bij Incredible Years

De interventie Incredible Years heeft vooral langdurige effecten bij gezinnen met grote gedrags- en opvoedproblemen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jolien van Aar op 16 mei promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Incredible Years is een interventie voor gezinnen waar een negatief interactiepatroon bestaat tussen boos en opstandig gedrag van een jong kind en hard en inconsistent opvoedgedrag van ouders. Van Aar vergeleek 190 gezinnen die de interventie kregen met een iets grotere controlegroep die de interventie niet kreeg, maar in veel gevallen wel hulp of speciaal onderwijs. In vergelijking met de controlegroep verminderde bij de interventiegroep op de korte termijn het boze en opstandige gedrag. Die resultaten beklijven, constateerde Van Aar: na 2,5 jaar is de vermindering nog steeds zichtbaar.

Van Aar wilde weten of er subgroepen zijn waar de langetermijneffecten beter zijn dan gemiddeld. Bij 18 procent van de gezinnen zag ze een groot verschil met de controlegroep; dit waren de gezinnen die hoog scoorden op hard en inconsistent opvoedgedrag en boos en opstandig gedrag van het kind. Bij de overige 82 procent was er juist geen langetermijnverschil met de controlegroep. De interventie is dus vooral effectief voor gezinnen die de hulp het hardst nodig hebben, concludeert Van Aar.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies