Nieuws uit het jeugdveld

'Kabinet moet actie ondernemen tegen dakloosheid'

Het kabinet moet zorgen dat gemeenten die onorthodoxe oplossingen bedenken tegen de groeiende dakloosheid niet gehinderd worden door wetgeving en beleid. Dat schrijven De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman in een brief aan de minister-president.

Jongeren en gezinnen raken steeds vaker dakloos, signaleren de ombudslieden. Er zijn te weinig opvangplekken voor gezinnen, waardoor kinderen soms worden gescheiden van hun ouders. Opvangvoorzieningen zijn ook vaak vol en doorstromen naar sociale huurwoningen is vrijwel onmogelijk.

'De huidige woonagenda's, meerjarenplannen en actieprogramma's zijn blijkbaar niet voldoende geweest om de dakloosheid te verminderen', aldus de ombudslieden. Tussenoplossingen zoals kamerverhuur en inwonen worden echter belemmerd door rijksregels, schrijven ze. Als mensen met een bijstandsuitkering een woning willen delen, wordt bijvoorbeeld door de kostendelersnorm hun uitkering verlaagd. Gemeenten kunnen met creatieve, onorthodoxe noodoplossingen komen, maar dan moet het Rijk belemmerende structuren en systemen doorbreken. Stel daarom knellende wetgeving en beleid buiten toepassing en werp geen nieuwe drempels op, aldus de brief.

Het kabinet heeft inmiddels centrumgemeenten gevraagd om voor 1 februari 2020 in kaart te brengen hoeveel mensen in hun regio dak- of thuisloos zijn en welke woon- en zorgbehoefte er is. Op basis van die informatie komt het kabinet komend voorjaar met een overkoepelend plan voor de aanpak van dakloosheid.

Bron: De Kinderombudsman; ministerie van VWS

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies