Nieuws uit het jeugdveld

Jongeren somber over financiële toekomst en milieu

86 procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar was in 2018 naar eigen zeggen gelukkig. Relatief veel jongeren beoordeelden hun opleiding of werk, gezondheid en sociale leven met een 7, maar ze waren minder tevreden over hun financiële toekomst en het milieu. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor 2019.

Bijna de helft van de jongeren is ontevreden over hun financiële toekomst. Jongeren met een niet-westerse achtergrond maken zich meer zorgen over geld dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Jonge vrouwen zijn minder tevreden over hun financiële toekomst dan mannen.

Het CBS heeft voor het eerst cijfers over hoe jongeren denken over maatschappelijke kwesties opgenomen in zijn jeugdmonitor. Het merendeel van de jongeren vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland en ervaart maatschappelijke kwesties, zoals criminaliteit en de multiculturele samenleving, niet als een groot probleem. Bijna de helft van de jongeren is echter pessimistisch over het milieu. Zelfs meer dan de helft van de jonge vrouwen ervaart milieuvervuiling als een groot probleem.

Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut: 'Het feit dat jongeren zich zo veel zorgen maken om het milieu, stelt volwassenen voor de taak om deze problematiek met hoge urgentie aan te pakken, zodat jongeren een beter toekomstperspectief hebben. Ook moeten wij de jeugd leren hoe een duurzame leefstijl eruit ziet. Daarover wordt in de opvoeding nog te weinig gesproken. Het wordt de hoogste tijd om de klimaatproblematiek in het toekomstperspectief van de jeugd serieus te nemen, en de rol van de ouders daarin mee te nemen in het pedagogisch debat.

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies