Nieuws uit het jeugdveld

BB schat tekorten jeugdhulp op 1,2 miljard euro

Twintig gemeenten hadden in 2018 samen een tekort op jeugdhulp van ruim 61 miljoen euro. Omrekenend naar alle gemeenten komt het tekort landelijk op 1,2 miljard euro, aldus Binnenlands Bestuur (BB).

Binnenlands Bestuur vroeg twaalf gemeenten naar hun tekorten over 2018 en hun verwachtingen voor 2019. Een gemeente antwoordde namens alle gemeenten in haar jeugdhulpregio, waardoor Binnenlands Bestuur beschikte over gegevens van twintig gemeenten, verspreid over het land.

De gemeenten geven allemaal veel meer uit aan jeugdhulp dan het rijksbudget voor de uitvoering van de Jeugdwet. Als oorzaken noemen ze de toename van het aantal jongeren dat hulp krijgt, de complexiteit van hun zorgvragen en de intensiteit van de hulp. Ook het dichtbij organiseren van jeugdhulp en vroeg signaleren van problemen speelt een rol.

Op allerlei manier proberen de gemeenten het gat in hun begroting op te vullen: bezuinigen binnen en buiten het sociale domein, bijpassen uit de financiële reserves, gemeentelijke tarieven verhogen en kritischer kijken naar de geboden jeugdhulp.

Bijna alle benaderde gemeenten verwachten ook voor 2019 een tekort. Ze hopen op een structureel hoger budget van het Rijk. Of dat er komt, wordt waarschijnlijk duidelijk als het kabinet eind mei zijn Voorjaarsnota publiceert.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies