Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Veel gebruik van sociale media is waarschijnlijk geen oorzaak van psychische problemen, eenzaamheid en slaapproblemen, maar een gevolg. Daarop wijst een onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Pavia en het onderzoeksinstituut CentERdata.

In het onderzoek zijn 3.486 Nederlanders in tussen oktober 2016 en november 2017 twee keer ondervraagd over hun gebruik van sociale media en hun problemen. Onder de deelnemers waren 288 adolescenten van 16 tot 25 jaar en 364 jongvolwassenen van 25 tot 35 jaar. Gevraagd werd hoeveel tijd zij wekelijks passief en actief besteden aan sociale media als Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Ook werd gevraagd of zij de afgelopen maand last hadden van psychische problemen, slaapproblemen of eenzaamheid.

In eerste instantie vonden de onderzoekers een duidelijke overeenkomst tussen het gebruik van sociale media en problemen. Toen zij echter keken of respondenten al eerder psychische problemen hadden, verdween de voorspellende waarde van socialemediagebruik. Het lijkt er eerder op dat mensen die kampen met psychische problemen, slaapproblemen of eenzaamheid meer sociale media gebruiken. De onderzoekers hebben gecontroleerd of de algemene conclusies ook gelden voor de jongeren en de jongvolwassenen. Dat bleek het geval.

Een artikel over het onderzoek verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift Computers in Human Behavior.

Bron: Tilburg University; Computers in Human Behavior