Preventieve verzuimaanpak op school

Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op Aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.

Focus op aanwezigheid

Door te focussen op aanwezigheid, zorg je ervoor dat leerlingen zich verbonden voelen met school; ook de kleine groep leerlingen voor wie het niet haalbaar is fysiek aanwezig te zijn. Door die verbondenheid kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgepakt.

Zes bouwstenen

Op Aanwezigopschool.nl staan zes bouwstenen waarmee je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen versterkt:

  • Positief pedagogisch klimaat versterken
  • Samen signaleren
  • Gelijkwaardig samenwerken
  • Steun mobiliseren
  • Samenwerken als team
  • Aanwezigheid volgen
De illustratie toont de zes bouwstenen om te focussen op aanwezigheid van leerlingen op school: het positief pedagogisch klimaat versterken; samen signaleren; gelijkwaardig samenwerken; steun mobiliseren; samenwerken als team; en aanwezigheid volgen.

De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam – van conciërge tot bestuur –, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoals leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. Samen ontwikkelen zij het beleid en voeren het uit.

De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en vanuit leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Zij hebben daarvoor hun praktijkkennis en ervaring ingebracht. De bouwstenen zijn theoretisch onderbouwd met onder andere artikelen, modellen en praktijkvoorbeelden.

Informatie en vragen

De bouwstenen hangen met elkaar samen, maar kennen geen vaste volgorde. Kijk op Aanwezigopschool.nl bij elke bouwsteen voor een toelichting, verdiepende informatie, vragen voor een goed gesprek met alle betrokkenen en een inspirerende video.

Ga vandaag nog aan de slag met focussen op aanwezigheid.

De website Aanwezigopschool.nl is mede mogelijk gemaakt door Steunpunt Passend Onderwijs, Nederlands Jeugdinstituut, Ingrado, BiOND, LAKS, LBBO en het NCJ.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Aanwezigopschool.nl

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)