Overname Werken met baby's en Kaleidoscoop

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt twee programma's aan ter overname: Werken met baby's en Kaleidoscoop. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus dat u kunt opvragen bij het NJi.

Waarom doen we dit?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt en gekozen voor het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Sommige activiteiten passen niet goed meer bij die nieuwe rol. Daarom hebben we besloten om de programma's Werken met baby's en Kaleidoscoop niet meer zelf te verzorgen.

De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat we ze niet belangrijk vinden. Integendeel, het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar het gaat hier om marktgerichte activiteiten die beter door andere partijen kunnen worden opgepakt.

Aanbod

Wij bieden Werken met baby's en Kaleidoscoop − inclusief de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) − als pakket aan. Ze hebben een toegevoegde waarde in het trainingsaanbod voor jonge kinderen en hun opvoeders in Nederland. Er zit een duidelijke inhoudelijke link tussen de programma's. Overname van het totale pakket heeft daarom een meerwaarde.

We vinden het belangrijk dat de ideeën van de overnemende partij wat betreft de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van de programma's aansluiten bij die van het Nederlands Jeugdinstituut. Wij bespreken de details van de overname daarom graag verder met geïnteresseerde partijen.

Interesse of vragen?

Wij hopen dat u het prospectus met belangstelling leest. Als u interesse of vragen heeft horen wij die graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Mijke van den Berg, m.vandenberg@nji.nl of 06 – 54 71 57 18.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)