Minder kansrijke start voor kind in bijstand

Kinderen die opgroeien in een gezin met een lage welvaart hebben minder vaak een kansrijke start. Vooral in gezinnen met bijstand ontbreken vaak belangrijke hulpbronnen. Dat blijkt uit gegevens van het CBS.

Het CBS analyseerde gegevens over bijna 173 duizend kinderen die geboren zijn in 2006. Het CBS keek naar 'ouderlijke hulpbronnen': het onderwijsniveau, de welvaart, de arbeidsparticipatie, de gezinsstabiliteit en de mentale gezondheid van hun ouders. Daarbij besteedde het extra aandacht aan de kinderen die tijdens hun eerste duizend dagen opgroeiden in een gezin met bijstand.

Laag welvaartsniveau

Bij de kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin ontbraken relatief vaak ouderlijke hulpbronnen, aldus het CBS. Het onderwijsniveau was in de helft van de bijstandsgezinnen laag. Bijna alle bijstandsgezinnen hadden een laag welvaartsniveau en bijna twee derde van de ouders had geen betaald werk. Driekwart van de gezinnen was een eenoudergezin. Bijna een op de vijf ouders gebruikte tijdens de eerste duizend dagen medicatie voor een psychische aandoening. Kinderen uit een bijstandsgezin hadden dus relatief vaak te maken met meerdere ontbrekende hulpbronnen, aldus het CBS.

Kinderen ondersteunen

'Het ontbreken van ouderlijke hulpbronnen betekent niet per definitie dat kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen', zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Wel hebben ze invloed op de belangrijkste hulpbron voor kinderen: dat hun ouders hen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Als ouders veel stress en geldzorgen hebben, houden ze minder tijd en energie over voor hun kinderen. Daarom is ondersteuning uit het sociaal netwerk belangrijk, voor kinderen én ouders. Professionals kunnen ouders helpen hun sociaal netwerk uit te breiden. Creëer plekken waar ouders andere ouders ontmoeten. Sommige scholen organiseren bijvoorbeeld koffieochtenden waar ouders met elkaar in contact komen. Buurthuizen bieden taalles en andere activiteiten. We weten dat het voor kinderen belangrijk is dat hun ouders steun ervaren van andere ouders. Dus help ouders daarbij.'

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Rapportage Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start