Kwalitatief onderzoek bij beoordelen interventies

Welke interventies zijn effectief? Naast kwantitatief onderzoek kan ook kwalitatief onderzoek ons hier iets over leren. Om dat te onderzoeken gaan het NJi en andere kennisinstituten in het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies aan de slag met een pilot met kwalitatief onderzoek.

De databank Effectieve jeugdinterventies en de procedure om interventies te beoordelen bestaan meer dan vijftien jaar. Het doel van de databank is een actueel en betrouwbaar overzicht bieden van de werkzaamheid van interventies en deze kennis verder uitbreiden.

Gebruik van kwalitatief evaluatieonderzoek

Voor de beoordeling van effectiviteit werd vooral gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. In de pilot gaan erkenningscommissies ervaring opdoen met het gebruik van kwalitatief evaluatieonderzoek en onderzoek dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert. Door de pilot hopen we beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met dit type onderzoek effectiviteit aan te tonen.

Checklists

We nodigen interventie-eigenaren nadrukkelijk uit om hun interventie met kwalitatief hoogwaardig evaluatieonderzoek in te dienen bij de databank Effectieve jeugdinterventies. Bij het opzetten van kwalitatief onderzoek kunnen interventie-eigenaren checklists van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies benutten, zodat ze weten waar het onderzoek aan moet voldoen.

Vragen?

Heb je vragen over de pilot of het indienen van een interventie met kwalitatief evaluatieonderzoek? Neem contact op met Ike van der Schoor.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)