Kind met gezonde schoollunch minder zwaar

Kinderen die op school gezonde lunches en tussendoortjes eten en extra bewegen, zijn gezonder en minder zwaar dan kinderen die dit niet doen. Dat blijkt uit het project Gezonde Basisschool van de Toekomst, waarvoor onderzoekers van de Universiteit Maastricht vier jaar lang ruim 2.200 kinderen van vier projectscholen en vier reguliere scholen in Limburg vergeleken.

Vier jaar lang kregen de kinderen op twee scholen gezonde lunches en tussendoortjes en bewogen ze een half uur per dag intensief. Op twee andere scholen kregen de leerlingen alleen extra beweging. Op de overige vier scholen bleef alles bij hetzelfde.

Het gewicht van kinderen op de scholen waar niets gebeurde, nam schrikbarend toe. Op de scholen waar de leerlingen gezond aten en meer bewogen, was het resultaat het best en hadden alle kinderen een gezonder gewicht. Ook de sfeer in de klas verbeterde en pesten kwam minder voor.

Volgens de onderzoekers nemen kinderen hun gezonde gedrag mee naar huis, waardoor ook het gedrag van hun ouders verandert. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier baat bij. Het is een van de redenen dat het project uitgebreid wordt naar minstens twintig scholen in Limburg.

Volgens Martijn van Wietmarschen van het NJi is de toename van overgewicht een grote bedreiging voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. 'Om gezondheidsverschillen te voorkomen, is het dan ook belangrijk dat alles en iedereen om het kind heen zich bewust is van het belang van gezond eten en bewegen. Dit geldt niet alleen voor scholen, kinderopvang, GGD's en gemeenten en provincies, maar ook voor andere plekken waar kinderen veel komen. Denk daarbij aan thuis, opa en oma, en sportclubs.'

Van Wietmarschen is blij met de uitkomsten van het project. 'Ook is het mooi om te zien dat de sfeer in de klas verbeterd is en dat er minder gepest wordt. Daaraan zie je dat gezond opgroeien meer is dan alleen goed eten en bewegen.'

Bron: Universiteit Maastricht; Nederlands Jeugdinstituut