Jongvolwassene kwetsbaarder voor angst en depressie

Het risico dat jongvolwassenen lopen op een angststoornis of depressie is de afgelopen vier jaar meer gestegen dan in de periode daarvoor. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2020. Vooral laagopgeleide jongvolwassenen vallen in de kwetsbare groep.

Het risico op een angststoornis of depressie is sinds 2016 bij jongvolwassenen toegenomen van 7 naar 9 procent. Bij mensen boven de 35 jaar nam dat risico juist af. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor, waarmee de GGD'en, het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om de vier jaar meten hoe volwassenen in Nederland zich voelen. Wat hierop precies de effecten van corona zijn, wordt nog onderzocht. Overigens meldt 88 procent van de jongvolwassenen in goede gezondheid te verkeren.

Risico

Het gaat in de Gezondheidsmonitor om risico's en niet om geconstateerde psychische klachten. Die risico's blijken het grootste onder laagopgeleide 18-plussers. Verder verschilt het risico ook per regio en geslacht. In sterk stedelijke gebieden en bij vrouwen ligt het hoger.

Terugveren

'In hoeverre deze stijging met corona te maken heeft, is onduidelijk. Maar gezien de ongewone omstandigheden van 2020 verbaast die me niet', reageert Inge Bastiaanssen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het goede nieuws is dat het met zoveel mensen wel goed gaat. Jongvolwassenen zijn extra hard geraakt door corona, maar ik verwacht dat de meesten wel terugveren met de nodige ondersteuning. Om te voorkomen dat de risico's verder stijgen, zijn voor de kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden, waarschijnlijk meer investeringen nodig. Bijvoorbeeld in opleiding, werkgelegenheid en huisvesting.'

Bron: CBS