'Investeer 1,25 miljard in kwetsbare wijken'

Vijftien Nederlandse burgemeesters vragen het kabinet in een manifest om extra aandacht voor kwetsbare gebieden in hun gemeenten die sterk lijden onder de coronacrisis. De Volkskrant meldt dat ze een investering nodig achten van 1,25 miljard euro voor een actieplan dat nog deze zomer moet ingaan.

De burgemeesters signaleren een verontrustend probleem. In wijken en buurten met veel inwoners die hulp nodig hebben, nemen door de coronacrisis de problemen hard toe. Het gaat om wijken met veel bewoners die kampen met werkloosheid, psychische problemen, armoede, onderwijsachterstanden, ongezondheid en criminaliteit.

Door de coronacrisis nemen spanningen in gezinnen, gezondheidsproblemen en werkloosheid toe. De onderwijsachterstanden zijn volgens de burgemeesters schrikbarend opgelopen, en jongeren die door corona hun werk kwijt zijn, veroorzaken overlast op straat en kiezen soms voor de criminaliteit. 'Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken. De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af,' aldus het manifest.

De burgemeesters willen investeren in een sociaal offensief met onorthodoxe maatregelen. Ze willen bijvoorbeeld extra lesuren invoeren op scholen en een tijdelijk extra salaris voor docenten, maar ook meer schuldhulpverlening en voorrang bij sollicitaties voor inwoners van deze wijken, onder meer via loonkostencompensatie. De burgemeesters denken dat voor hun plan 1,25 miljoen euro nodig is.

Bron: Gemeente Zaandstad; de Volkskrant