Community voor onderwijs en zorg

Wil je samen met andere professionals kennis ontwikkelen vanuit de praktijk? Meld je dan nu aan voor de Community of Practice (COP) Bindende afspraken voor Jeugd, Onderwijs en Zorg. De eerste bijeenkomst van dit jaar vindt online plaats in september.

Een Community of Practice is een ontmoetingsplek waar professionals ervaringen en analyses delen, elkaar informeren en adviseren, en nieuwe praktijken ontwikkelen. Vanuit een wederzijdse betrokkenheid, een gedeelde praktijk en een gezamenlijk doel, ga je aan slag om kennis vanuit de praktijk te laten ontstaan. Samen en vanuit vertrouwen.

Voor wie?

De community is bedoeld voor een mix van beleidsprofessionals vanuit gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdzorgaanbieders en aanbieders van jeugdgezondheidszorg. Je schrijft je in als duo vanuit gemeente en onderwijs, maar het liefst ook met een partner uit de jeugdzorg of de jeugdgezondheidszorg.

Achtergrond

De afgelopen twee jaar zijn onder de vlag van het programma Met Andere Ogen meerdere bijeenkomsten van de Community of Practice Bindende Afspraken georganiseerd. Het Nederlands Jeugdinstituut wil, voortbordurend op deze eerdere ervaringen, een vervolg geven aan deze Community of Practice.

Opzet en werkwijze

In deze Community of Practice reflecteren en leren we over wat nodig is in de samenwerking tussen verschillende domeinen − gemeente, onderwijs en zorg − om te komen tot betere resultaten voor kinderen en jongeren. Als deelnemer bepalen jullie samen de inhoud van de Community of Practice. Bijvoorbeeld door een praktijkvoorbeeld uit een regio te bespreken. Of door kennisvragen te agenderen waarvoor we experts uitnodigen die hun kennis met ons willen delen. Met behulp van een online intervisiemethode, die we eerder ontwikkelden, gaan we aan de slag met casuïstiek.

Ambitie

In het najaar organiseren we twee sessies van twee uur met de ambitie om aan een structureler netwerk te werken. Er is plek voor vijftien tot maximaal twintig deelnemers. Afhankelijk van de interesses van de deelnemers nodigen we gastsprekers uit die expert zijn op een bepaald thema. Lieke Salomé en Marloes Driedonks, beiden adviseurs en onderzoekers bij het NJi, verzorgen de begeleiding.

Eerste bijeenkomst

De eerste online sessie vindt plaats op maandag 12 september, van 13.00 tot 15.00 uur, óf donderdag 15 september, van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden

Wil je graag deelnemen? Vul dan vóór 1 augustus het aanmeldformulier in en geef aan op welke datum je kunt. Vermeld daarbij ook met welke regionale samenwerkingspartners vanuit onderwijs, gemeente en jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg je meedoet.

Ik meld me aan

Programma Met Andere OgenOnline intervisiemethode

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)