400 scholen meten effecten interventies

Bijna vierhonderd scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn dit schooljaar betrokken bij grootschalig effectonderzoek. Verdeeld over veertien projecten krijgen ze een kansrijke interventie aangeboden voor de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Het effectonderzoek wordt gecoördineerd door het NRO en gefinancierd door het ministerie van OCW. Het NJi is samenwerkingspartner en verbindt de verschillende projecten met elkaar om onderling te leren en kennis te ontwikkelen.

Het is voor het eerst in Nederland dat een effectmeting van deze omvang tot stand komt. In de veertien projecten krijgt een deel van de leerlingen een interventie aangeboden, het andere deel zit in de controlegroep. Door beide groepen te vergelijken, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de effectiviteit van de interventies. De interventies zijn erop gericht om kinderen met leervertragingen te helpen en hun daarbij de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Leren en kennisdelen

Inge Bastiaanssen, onderzoeker bij het NJi, is projectleider van het NJi-project Leren en kennisdelen binnen het onderzoeksprogramma. Naast kennisontwikkeling over de effectiviteit van onderwijsinterventies is het project ook bedoeld om meer inzichten te krijgen in wat wel en niet werkt bij interventieonderzoek. 'Veertien projecten ontwikkelen los van elkaar kennis over het verhelpen van leervertragingen. En tegelijkertijd voeren deze projecten effectonderzoek uit in de onderwijspraktijk. Dus: in de school zelf, en in de klas. Dat is onderzoek met veel uitdagingen. Doel is om ook van elkaar te leren, want samen weten we meer dan elk project apart. En als NJi stimuleren en faciliteren we de verbindingen en delen we met de betrokken teams de inzichten die onderweg ontstaan.'

Kennis voor iedereen beschikbaar

In schooljaar 2023-2024 vindt de uitvoering van de interventies en het onderzoek plaats. Met de opgedane inzichten kunnen in de toekomst alle scholen de kwaliteit van hun onderwijs verder versterken. Ook wetenschappers en beleidsmakers kunnen voortbouwen op de kennis uit het onderzoek. De resultaten volgen in het najaar van 2025.

Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo (NRO)

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)