Drs. Stefanie van de Beld

Stefanie van de Beld
Functie: 
programmamedewerker Erasmus+ Jeugd
E-mailadres: 
s.beld-vandenbos@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 05
Volg Drs. Stefanie van de Beld op social media: 

Stefanie van de Beld zorgt voor de administratieve en organisatorische ondersteuning van het programma Erasmus+ Jeugd, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen– ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.