Martijn van Wietmarschen

Martijn van Wietmarschen
Functie: 
adviseur transformatie jeugdstelsel
E-mailadres: 
m.vanwietmarschen@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 28

Martijn van Wietmarschen zet zich in voor het transformeren van het jeugddomein. Hij levert graag een bijdrage aan het creëren van een omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Martijn vertaalt informatie en kennis naar praktisch te implementeren beleid in het sociale domein. Hiervoor werkte hij bij diverse gemeenten en kent dus de politiek-bestuurlijke context.

Expertise: transformatie jeugdhulp, integraal beleid sociaal domein, gemeenten, sturing op kwaliteit