Drs. Marloes Driedonks

Foto Marloes Driedonks
Functie: 
senior adviseur
E-mailadres: 
m.driedonks@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 19
Volg Drs. Marloes Driedonks op social media: 

Expertise: jeugdbeleid, gemeenten, kwaliteitskompas, Jeugdwet, oorzaken stijgend jeugdhulpgebruik, pedagogische basis

Je kunt bij Marloes Driedonks terecht met vraagstukken over:

  • de oorzaken van het stijgend jeugdzorggebruik
  • vragen over of grip krijgen op het stijgend jeugdzorggebruik
  • ondersteuningsvragen van gemeenten: beleidsmakers, raadsleden, wethouders, contactmanagers
  • de bedoeling en doelen van de decentralisaties, waaronder de Jeugdwet
  • kennis over wat nodig is om veranderingen tot stand te brengen

Marloes was voor haar werkzaamheden bij het NJi werkzaam bij de directie Jeugd van het ministerie van VWS en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Jeugdwet.