Drs. Marie-Christine van der Veldt

Marie-Christine van der Veldt
Functie: 
onderzoeker
E-mailadres: 
m.vanderveldt@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 68 70
Volg Drs. Marie-Christine van der Veldt op social media: 

Marie Christine van der Veldt is projectleider bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies en de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Daarnaast voert zij projecten uit binnen de jeugdzorg in gedwongen kader. Als onderzoeker werkt ze mee aan het onderzoek naar de effectiviteit en het bereik van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel. In haar werk wil zij een bijdrage leveren aan (zicht op) effectiviteit in de dagelijkse praktijk. Zij zet haar kennis over effectiviteit in binnen diverse terreinen, van specialistische zorg in een justitieel kader tot hulp in de thuissituatie bij enkelvoudige problematiek. Zij combineert een persoonlijke en betrokken houding gericht op samenwerking met een analytische en systematische manier van werken.

Expertise: effectiviteit, effectieve (justitiële) interventies, onderzoek, jeugdcriminaliteit, jeugdbescherming, jeugdreclassering, projectmatig werken