Manon Robben

Manon Robben
Functie: 
medewerker inhoud
E-mailadres: 
m.robben@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 65 09

Expertise: leren, professionaliseren, huiselijk geweld en kindermishandeling, effectieve interventies

Manon Robben wil bijdragen aan een lerende beweging in het jeugdveld, en aan passende hulp voor gezinnen waarbij de hulp stagneert. Daarbij is het vertrekpunt steeds de leefwereld van kind en gezin.

Je kunt bij Manon terecht met:

  • vraagstukken over leren en professionaliseren
  • vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling
  • vragen over effectieve jeugdinterventies en de databank Effectieve jeugdinterventies.

Opleiding: hbo Pedagogiek en Pedagogische wetenschappen