Esther Kooymans

Esther Kooymans
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
e.kooymans@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 66 12

Esther Kooymans is betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma. Zij werkt als onderzoeker mee aan het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen en aan de doorontwikkeling van de Zelfredzaamheidsschaal voor jeugdigen (ZRJ). 

Expertise: jeugdhulp, jeugdbescherming