Esther Kooymans

Esther Kooymans
Functie: 
adviseur
E-mailadres: 
e.kooymans@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 66 12

Expertise: jeugdhulp, richtlijnen, signaleren van traumagerelateerde problemen, uithuisplaatsing en terugplaatsing, jeugdbescherming, analyse, onderzoek

Esther is werkzaam binnen het programma Richtlijnen Jeugd en houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling en herziening van richtlijnen. Verder is ze coördinator van de NJi-brede activiteit 'Explicitering van de drie kennisbronnen' en betrokken bij de activiteit 'Impact maken voor de doelgroep professionals'. Verder is ze lid van de Ondernemingsraad.

Je kunt bij Esther terecht met vragen over ontwikkeling en herziening van Richtlijnen jeugd, expliciteren  van kennisbronnen en doelgroepenbenadering.

Opleiding: Ontwikkelingspsychologie en Journalistiek