Charlotte Dopper

Charlotte Dopper
Functie: 
senior adviseur
E-mailadres: 
c.dopper@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 11

Expertise: polarisatie en radicalisering, jeugdcriminaliteit, pesten, huiselijk geweld en kindermishandeling

Charlotte Dopper is als adviseur actief op veiligheidsvraagstukken, daar waar onderwijs, zorg en veiligheid elkaar raken. Ze heeft ruime ervaring in het onderwijs als schoolleider en het stimuleren van een goed pedagogisch klimaat. Dat geldt ook voor veilig en stabiel kunnen opgroeien door doelgerichte samenwerking met partners in het jeugddomein. Zij denkt mee in het realiseren van effectieve samenwerking tussen onderwijs, zorg en veiligheid. En op specifieke veiligheidsvragen.