Charlotte Dopper

Charlotte Dopper
Functie: 
senior adviseur
E-mailadres: 
c.dopper@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 63 11

Charlotte Dopper is bij het NJi als adviseur actief daar waar onderwijs, zorg en veiligheid elkaar raken. Ze heeft ruime ervaring in het onderwijs als schoolleider, in het stimuleren van een goed pedagogisch klimaat, en veilig en stabiel kunnen opgroeien door doelgerichte samenwerking met partners in het jeugddomein. Zij denkt mee in het realiseren van een gezamenlijke taal voor effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Expertise: pesten, huiselijk geweld en kindermishandeling, moeilijk gedrag, preventie extremisme en polarisatie, vraagstukken rond AVG