Drs. Anita Kraak

Foto Anita Kraak
Functie: 
expert
E-mailadres: 
a.kraak@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 67 63

Anita Kraak maakt  zich sterk voor veiligheid en herstel van kinderen in gezinnen met kindermishandeling of andere complexe problematiek. Het programma Veilig Opgroeien richt zich samen met gezin, professionals en gemeenten op de vroege signalering en de aanpak van onveiligheid en complexiteit. Het vertaalt kennis uit praktijk en wetenschap, juist ook van buiten het zorgdomein. Enkele actuele thema's zijn: domein overstijgende intersectorale samenwerking, nieuwe jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak loverboys, MDA++ en complexe echtscheidingen.

Anita is arts MPH. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor het slechten van complexe samenwerkingsvraagstukken om duurzame veiligheid, optimale ontwikkeling en participatie naar vermogen ook voor de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving te realiseren.

Expertise: integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, integrale aanpak complexe veiligheidsproblematiek en MDA++,  dwang, drang, jeugdbescherming en jeugdreclassering