Zelf Plannen

Zelf Plannen is een interventie gericht op jongeren met ADHD die op de middelbare school zitten. Door middel van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering leren zij gedurende acht wekelijkse sessies hun school- en huiswerk beter te plannen zodat zij minder problemen ondervinden van hun ADHD-kenmerken en meer positieve ervaringen opdoen. Voor ouders zijn er twee oudersessies waarin zij uitleg krijgen over het programma en verwachtingen en opvoedingsdoelen besproken worden.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
ADHD
Leeftijd: 
12-17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Zelf Plannen is gericht op jongeren met ADHD met executieve functieproblemen, die op het voortgezet onderwijs zitten en door deze executieve functieproblemen problemen ervaren in de klas of met het maken van huiswerk en andere taken (binnen het basisonderwijs is Zelf Plannen minder geschikt omdat daar vaak nog geen huiswerk wordt gegeven).

Doel

Het doel van Zelf Plannen is dat de executieve functie problemen van jongeren met ADHD zodanig verminderen dat zij geen beperking vormen op de middelbare school.

Aanpak

Zelf Plannen is een individuele cognitieve gedragstherapie en bestaat uit negen sessies voor de jongere, drie voor de ouders en een boostersessie. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, terugvalpreventie en het aanleren van nieuwe vaardigheden om de executieve functies te ontlasten en te gebruiken: iedere sessie wordt een nieuwe strategie geoefend om te leren plannen en organiseren. Door middel van motiverende gespreksvoering wordt de motivatie voor gedragsverandering en voor het voltooien van behandeling verhoogd.

Onderzoek

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werden 159 adolescenten met ADHD (van 12 tot 17 jaar) toegewezen aan de behandelmodule Zelf Plannen of een actieve controlebehandeling waarbij de adolescenten geen planningsvaardigheden kregen aangeleerd (Boyer, Geurts, Prins, & Van der Oord, 2015a). Uit de resultaten bleek dat adolescenten significante vooruitgang lieten zien tussen de voor- en nameting met grote effectgroottes (slechts 5% van de adolescenten stopte voortijdig met behandeling). De vooruitgang bleef ten minste aan tot een jaar na behandeling, maar er waren geen verschillen in vooruitgang tussen beide behandelingen in het behandeleffect een jaar na behandeling (Boyer, Geurts, Prins, & Van der Oord, 2015b). Wel werd Zelf Plannen positiever geëvalueerd door ouders en behandelaren dan de actieve controlebehandeling. Onderzoek naar moderatoren van behandeling in deze RCT liet zien dat, ondanks dat subgroepen in beide behandelingen verschillende behandeltrajecten doormaakten, het niet nodig is om  adolescenten toe te wijzen aan een specifieke behandeling op basis van individuele eigenschappen. Er werd echter wel gevonden dat adolescenten met ADHD en met minder depressieve klachten maar meer angstklachten, meer vooruit gingen wanneer ze Zelf Plannen kregen dan wanneer ze Zelf Oplossingen Bedenken kregen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: