WoWijs

WoWijs is een interdisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met overgewicht dat vooral is gericht op achterstandswijken. Het doel is het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde, actieve leefstijl. Het uiteindelijk doel is een duurzame daling van de Body Mass Index (BMI) door het volhouden van die gezonde, actieve leefstijl.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
8 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen met matig en ernstig overgewicht in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.

Aanpak

Het programma omvat bijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen aangeboden in de leefomgeving van het kind, bijvoorbeeld op school of op sportlocatie in de wijk. Diëtisten, docenten lichamelijk opvoeding en psychologen of pedagogen verzorgen de lessen. De kinderen circuleren in de les in groepen langs de verschillende disciplines.

Tijdsinvestering

Gedurende één jaar, bijvoorbeeld een schooljaar, volgen de kinderen voedings- en bewegingslessen. Het totale programma omvat 36 bijeenkomsten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

WoWijs is een sterk onderbouwd en uitgebreid geëvalueerd multidisciplinair programma specifiek voor kinderen uit gezinnen met een lage sociaal economische status, dat al ruim 10 jaar succesvol uitgevoerd wordt. Ouders hebben een duidelijke plaats gekregen in het programma; de doorontwikkeling met toevoeging van een app maakt WoWijs tot een mooi compleet pakket met zowel aandacht voor voeding, beweging als psychologie. Dankzij jaren van ervaring en bijvoorbeeld duidelijke docentenmappen ligt er een goede basis voor de uitvoering.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: