Wereldmeiden MDT

Wereldmeiden MDT is ontwikkeld om via de maatschappelijke diensttijd sociale contacten te stimuleren tussen vluchtelingenmeiden met een verblijfsstatus en Nederlandse meiden.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Maatschappelijke participatie
Leeftijd: 
14 tot en met 21 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Meiden van 14 tot 22 jaar die graag met andere meiden sporten en bewegen. Er zijn twee subgroepen: vluchtelingen met een verblijfsstatus en Nederlandse meiden die meedoen aan de maatschappelijke diensttijd.

Aanpak

Bij Wereldmeiden trekken meiden met een maatschappelijke diensttijdtraject (MDT'ers) en vluchtelingenmeiden (deelnemers) samen op door te sporten. Voor de MDT'ers is het een kans om zichzelf te ontwikkelen en maatschappelijk betrokken te zijn. De vluchtelingenmeiden kunnen zo een stap zetten in hun integratieproces. De meiden leren nieuwe mensen kennen en leren over elkaars cultuur, wat vooroordelen kan wegnemen.

Lokale projectleiders vormen een netwerk met sportverenigingen en scholen om deelnemers en MDT'ers te werven. De deelnemers en de MDT'ers gaan twee keer tien weken samen sporten. De eerste tien weken maken ze kennis met verschillende sporten. Vervolgens kiezen de deelnemers een sport die ze leuk vinden en tien weken samen met hun MDT'er mogen uitproberen. Daarna organiseren de MDT'ers een slotevenement. Gedurende het traject vinden intervisiebijeenkomsten plaats waarin de MDT'ers ervaringen kunnen uitwisselen.

Tijdsbesteding

De hele interventie, van voorbereiding tot evaluatie, duurt zeven tot tien maanden. De deelnemers en MDT'ers zijn twintig weken lang anderhalf uur per week bezig met sport. Daarnaast zijn er voorbereidings- en intervisiebijeenkomsten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: