Voedingsbeleid Jump-in

Het voedingsbeleid Jump-in is in Amsterdam onderdeel van het bredere Jump-in programma. Het Jump-in programma is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en werkt met 8 hoofdoelen op het gebied van Voeding en Bewegen die binnen één programma geïmplementeerd worden. Een implementatietraject neemt ongeveer drie jaar in beslag.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Het Voedingsbeleid Jump-in is bedoeld voor alle kinderen uit het basisonderwijs. Het schoolteam en de ouders zijn intermediaire doelgroepen.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat kinderen gezond eten en drinken op school door het invoeren van een gezond voedingsbeleid wat bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht op de lange termijn. Het voedingsbeleid is conform de Schijf van Vijf.

Aanpak

Na de wervingsfase, vindt er een teamkick-off voor het schoolteam plaats. Deze kick-off is de start van een periode waarin draagvlak gecreëerd wordt voor het voedingsbeleid bij zowel kinderen als ouders. In deze fase wordt al een gedeelte van de gedragsverandering gerealiseerd. Hierna worden afspraken geformuleerd, gecommuniceerd en gehandhaafd. De school zorgt op verschillende manieren voor borging van het beleid.

Onderbouwing

Door in de eerste fasen van de interventie in te zetten op verschillende determinanten zoals kennis, bewustzijn, attitude, sociale norm en omgeving vergroten we de kans op blijvende gedragsverandering en is er breed draagvlak voor het maken van afspraken. Zo zorgen we dat de afspraken zo veel mogelijk een sluitstuk vormen van deze gedragsverandering en verwachten we dat de afspraken voor kinderen (en ouders) zo min mogelijk als externe restrictie en druk wordt ervaren. Daarnaast worden ouders en kinderen actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid.

Het Voedingsbeleid Jump-in is ingebed in het veel bredere Jump-in programma waarin ook andere gedragingen mee worden genomen.

Onderzoek

Uit een tevredenheidsonderzoek onder Jump-in scholen, uitgevoerd door TNO bleek dat de scholen het Voedingsbeleid Jump-in waardeerden met een 7,5. De scholen vinden het Jump-in Voedingsbeleid belangrijk, nuttig en passend bij de werkwijze van de school. In juli 2017 waren er in totaal 66 scholen die voor alle eetmomenten tijdens schooltijd beleid hadden opgesteld en dit ook consequent handhaafden.

Er loopt momenteel een evaluatie naar de effecten van de interventie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Jump-in Voedingsbeleid heeft een duidelijk stappenplan met concreet haalbare doelen. Het kan een belangrijk onderdeel zijn van een multicomponentenstrategie voor leefstijlverandering.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: