Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem helpt professionele opvoeders om seksueel gedrag te beoordelen, het te bespreken en er gepast op te reageren.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Professionele opvoeders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Het Vlaggensysteem biedt zes criteria en een normatieve lijst voor het adequaat beoordelen van seksueel gedrag. De criteria zijn wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- en ontwikkelingsadequaat, passend bij de situatie, en zelfrespect. De normatieve lijst is een tabel met voorbeelden van seksuele activiteiten en gedrag per leeftijdscategorie. De lijst helpt te beoordelen of gedrag leeftijds- of ontwikkelingsadequaat is.

Gedrag dat volgens de criteria aanvaardbaar is, krijgt een groene vlag. Voor licht seksueel grensoverschrijdend gedrag is er de gele, voor ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag de rode en voor zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag de zwarte vlag. Opvoeders krijgen adviezen om per vlag een pedagogische reactie te geven op seksueel gedrag.

Voor het bespreken van seksueel gedrag tussen professionele opvoeders onderling zijn werkvormen ontwikkeld, bijvoorbeeld om te oefenen met het geven van een juiste reactie op seksueel gedrag. Ook zijn er werkvormen voor het bespreken van seksueel gedrag met kinderen en jongeren.

Tijdsinvestering

Werken met het Vlaggensysteem in een organisatie vereist dat minstens twee medewerkers de basistraining en de train-de-trainer Vlaggensysteem volgen. De overige medewerkers volgen alleen de basistraining. De basistraining bestaat uit twee dagdelen. De train-de-trainer bestaat uit zes dagdelen en vervolgens een tweejaarlijkse terugkomdag.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het is een mooie, levende interventie waar voortdurend mee en aan gewerkt wordt. De interventie blijft daardoor in ontwikkeling en actueel. Uitkomsten uit de evaluatie onder gebruikers worden meegenomen en het Vlaggensysteem wordt aangevuld met relevant materiaal. De interventie leent zich ook goed als instrument voor super- en intervisie voor professionele opvoeders. De onderbouwing is sterk, ook omdat internationale en recente literatuur is meegenomen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: