Veiligwijs

Veiligwijs is een lesmethode voor alle basisscholen die regulier onderwijs aanbieden. De interventie richt zich op het bevorderen van een gezonde relationele en seksuele vorming van kinderen. Kinderen weten daardoor wat onder relaties en seksualiteit wordt verstaan en gaan respectvol met zichzelf en elkaar om. Daarnaast zijn de kinderen weerbaar, zij kunnen hulp vragen, hun eigen wensen en grenzen bewaken en veilige keuzes maken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs.

Aanpak

De basisschoolleerlingen krijgen, passend bij hun leeftijd en niveau, informatie en verschillende werkvormen over identiteit, veilige relatievorming en seksualiteit aangereikt. De lesstof sluit op elkaar aan bij de overgang naar een volgende klas.

Een docentenhandleiding helpt leerkrachten, door reflectie, bewustwording en informatieoverdracht, vanuit eigen waarden en expertise lessen te geven en aan te sluiten op het niveau van de klas.

Tijdsinvestering

Acht tot tien lessen van gemiddeld drie kwartier per dubbel leerjaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deelcommissie Jeugd vindt dat Veiligwijs een doordachte opbouw heeft en over een goed implementatiemodel beschikt. De interventie is ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten en ouders en heeft mooie materialen voor de uitvoering. De procesevaluatie is vooralsnog beperkt. De eigenaar werkt aan een uitbreiding hiervan.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving VeiligwijsBijlagen Veiligwijs

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: