Van Kansarm naar Kansrijk

Van Kansarm naar Kansrijk is een aanpak die zich richt op gezinnen, met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, die leven in armoede. Het doel van de aanpak is een verbetering in de gezinssituatie door ouders overzicht te geven en zelfredzamer te maken op het gebied van financiën, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. In de aanpak ondersteunt een toegewijde gezinsondersteuner het gezin om de veerkracht en zelfredzaamheid geleidelijk op te bouwen totdat het gezin de problemen zelf duurzaam aankan. De focus ligt op activatie en versterking van positieve eigenschappen van gezinsleden en hun omgeving.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt Van Kansarm naar Kansrijk een sympathieke interventie die gezinnen die financiële stress ervaren zowel met raad als met daad bijstaat. Er zijn veel onduidelijkheden over de doelgroep, de doelen en de aanpak van Van Kansarm naar Kansrijk. Het methodisch handelen is onvoldoende uitgewerkt en de verantwoording lijkt zich op een zwaardere doelgroep te richten dan de meeste doelen en de aanpak. Daarom heeft de commissie Van Kansarm naar Kansrijk niet erkend.

Beoordeeld door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Datum

3 november 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: