UP2U

UP2U is een methode om onder jongeren grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang bespreekbaar te maken aan de hand van fictieve scènes.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
15 tot en met 19 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk

Doelgroep

Jongeren van 15 tot 19 jaar op het mbo en in het jongerenwerk.

Aanpak

UP2U gebruikt fictieve voorbeelden om tot de verbeelding van de jongeren te spreken. Zes hoofdpersonages komen in verschillende scenario's van grensoverschrijdend gedrag terecht: alcohol en seks, internet en seks, en golddigging en seks. Tijdens het afspelen van de video's kunnen de jongeren verschillende keuzes maken. Deze keuzes veranderen het vervolg van het verhaal. Hierdoor kunnen de jongeren de consequenties van verschillende soorten gedrag gemakkelijk overzien. Naast video maakt UP2U ook gebruik van opdrachten, discussievragen en rollenspellen

Het is belangrijk dat de interventie in een veilige omgeving plaatsvindt. Ook is begeleiding door een ervaren docent, trainer of jongerenwerker noodzakelijk.

UP2U kan ook worden gebruikt als aanvulling op het online lespakket Lang Leve de Liefde en in trainingen zoals Girls Talk.

Tijdsinvestering

Organisaties kunnen zelf beslissen of ze één of meerdere bijeenkomsten wijden aan UP2U.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

UP2U is door het gebruik van verschillende dramalijnen een flexibel in te zetten interventie. De interventie is goed ingebed in de landelijke structuur en past prima binnen interventies als Lang Leve de Liefde of Girls Talk. De doelgroep is actief betrokken bij de ontwikkeling. Voor het bepalen van de werkzame elementen is een goede evaluatie uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: